Trivselsforløb

Trivselsforløb

Hos Klindt & Partners har vi mere end 10 års erfaring i at hjælpe mennesker tilbage i trivsel.

På baggrund af denne erfaring har vi udviklet trivselsforløb, der arbejder grundigt, dybdegående og metodisk frem mod selvledelse. 

Vi arbejder både med krop og sind. Vi arbejder individuelt og i grupper. Vi kommer hele vejen rundt om medarbejderen og skaber varige forandringer.

Når en medarbejder har gennemført et trivselsforløb hos Klindt & Partners vil medarbejderen føle markant øget trivsel, pga styrket selvfølelse og en stærkere fornemmelse af egne grænser, der vil resultere i mere selvledelse. Medarbejderen vil have en klar forståelse for egne problematikker og faresignaler, og samtidig have fået nye effektive metoder ind under huden til at kunne håndtere nye udefrakommende udfordringer.

Opstart af samarbejde

Vi begynder et samarbejde, når virksomheden henvender sig til Klindt & Partners.  Herefter afholder vi en afklarende samtale med medarbejderen. På baggrund af denne samtale foretager vi en faglig vurdering af hvilket trivselsforløb, vi anbefaler til medarbejderen. Herefter indgås aftale med virksomheden.

Forløb foregår som udgangspunkt i Lerchehuset i Jyderup. Ønsker din virksomhed anden lokation, så kontakt os for individuel aftale.

 • Forebyggende

 • 4 uger

  Målrettet til:

  Medarbejdere  der oplever konflikter, træthed, 

  kommunikations- og samarbejdsvanskeligheder,

  utilfredshed og begyndende mistrivsel.

  • Indledende samtale leder/hr
  • Afklarende samtale med medarbejder
  • Aftaleindgåelse med leder /hr
  • 4 gange af 1 time Bevægelse på hold
  • 4 gange af 1 time Mindfulness
  • 2 gange Kropsbehandling
  • 2 gange 1:1 mentor samtaler
  • Rapportering til leder/hr
  Vejl. pris: 25.000 kr.
 • Opbyggende

 • 8 uger

  Målrettet til:

  Medarbejdere med stresssymptomer eller i mistrivsel.

  Karakteriseret ved tilstedeværelsen af flere fysiske

  og psykiske symptomer samtidig.

  • Indledende samtale leder/hr
  • Afklarende samtale med medarbejder
  • Aftaleindgåelse med leder /hr
  • 8 gange af 1 time Bevægelse på hold
  • 8 gange af 1 time Mindfulness
  • 4 gange Kropsbehandling
  • 4 gange 1:1 mentor samtaler
  • Midtvejsevaluering
  • Afsluttende samtale medarbejder
  • Rapportering til leder/hr
  Vejl. pris: 45.000 kr.
 • Opsamlende

 • 12 uger

  Målrettet til:

  Medarbejdere, som skal rejse sig efter alvorlig

  stress, længerevarende mistrivsel eller sygdom.

  • Indledende samtale leder/hr
  • Afklarende samtale med medarbejder
  • Aftaleindgåelse med leder /hr
  • 12 gange af 1 time Bevægelse på hold
  • 12 gange af 1 time Mindfulness
  • 6 gange Kropsbehandling
  • 6 gange 1:1 mentor  samtaler
  • Midtvejsevaluering
  • Afsluttende samtale medarbejder
  • Rapportering til leder/hr
  Vejl. pris: 65.000 kr.

Tryghed og forudsigelighed

Ved opstart vil medarbejderen få udleveret en præcis plan for hele forløbet, hvor alle mødetider vil fremgå. Det giver tryghed og forudsigelighed.

Gennem hele forløbet hos Klindt & Partners følges medarbejderen af en mentor, en kropsbehandler og en instruktør. De 3 fagpersoner samarbejder om den enkeltes udfordringer og udvikling og modtager samlet supervision omkring hver enkelt medarbejder, så alle arbejder ud fra samme udgangspunkt og i samme retning.

Særligt til  medarbejderen

Medarbejderens journal er tilknyttet medarbejderen og vil være omfattet af tavshedspligten. Journalen behandles fortroligt i henhold til Lov om Helbredsoplysninger og Persondataloven.

Særligt til virksomheden

Klindt & Partners udarbejder i samarbejde med medarbejderen løbende evaluering  og status i henhold til samarbejdsaftalen. Medarbejderens personlige journal vil ikke blive udleveret til virksomheden.