Klindt & Partners

Værdi

I Klindt & Partners mener vi, at et menneske skal føle sig værdifuld for at skabe bæredygtig værdi.  Vi mener, at det vigtigste overhovedet er, at det enkelte menneske kan mærke sin egen værdi, og at jo mere vi kan mærke den, jo mere værdi kan vi give til fællesskabet. Når vi er under pres, kan vi let miste adgangen til vores oplevelse af egen værdi. 

Vi arbejder derfor målrettet med styrkelsen af medarbejdernes oplevelse af egen værdi. Det gør vi, fordi vi ved, at det er dét, der virker, når mennesker er i mistrivsel eller på vej til at komme det.

Vores erfaring er, at en stor del af de medarbejdere, der kommer i mistrivsel, er kommet til at koble deres værdi som menneske sammen med deres kompetencer og evner. Det betyder, at når medarbejdere mister troen på og fornemmelsen af deres kompetencer og evner, så mister de også oplevelsen af deres værdi som menneske. For nogle mennesker medfører det, at de overanstrenger sig, og flytter egne grænser i forsøget på at imødekomme alle krav og forventninger. Fortsættes denne adfærd over længere tid, vil der opstå mistrivsel og i værste tilfælde alvorlig stress.

I forløb hos Klindt & Partners arbejder vi derfor intensivt med, at medarbejderne opnår en forståelse og herunder oplevelse af adskillelse mellem deres kompetencer på den ene side, og deres egen værdi som menneske på den anden side. Dette resulterer i en styrket selvfølelse og egenværdi samt en genoprettelse af medarbejderens naturlige grænser. Disse faktorer er forudsætningen for, at medarbejderen opnår en generel robusthed og ikke nedslides, hvis der er krav, der ikke kan efterkommes, eller hvis der skal modtages kritik for en arbejdsopgave.

Rikke Klindt

Rikke Klindt

Direktør og ejer af Klindt & Partners

Rikke er uddannet coach og terapeut, og har mange års erfaring i at understøtte menneskers personlig udvikling og har hjulpet mere end 800 mennesker tilbage i trivsel. Rikke uddanner mentorer og terapeuter på egen uddannelse.

Igennem 10 år har Rikke været selvstændig coach & terapeut, Rikke driver sundhedshuset Lerchehuset og virksomheden ‘Rikke Klindt’. Rikke arbejder med personlig udvikling for private og virksomheder.

Rikke arbejder både individuelt og i små og store grupper.

Mail: skrivtil@rikkeklindt.dk

Tlf: +45 51 50 49 64

Sissel Brandt

Sissel Brandt

Faglig koordinator

Sissel har stor erfaring i at understøtte menneskers personlige udvikling. Sissel er uddannet socialrådgiver og har erfaring i vane og adfærdsændring fra blandt andet misbrugsbehandling.

Sissel har mange års erfaring indenfor meditation og mindfulness og er uddannet meditationslærer v. Matzau Erhvervspsykologer. Sissel faciliterer meditation og mindfulness undervisning både individuelt og i grupper.

Sissel er uddannet mentor v. Rikke Klindt og har i en årrække arbejdet som mentor, supervisor og sparringspartner i virksomheden.

Mail: skrivtil@klindtogpartners.dk

Tlf: +45 23 95 99 97

Mette Rosenquist

Mette Rosenquist

Supervisor

Mette har arbejdet med mennesker og stress i mere end 10 år.

Mette er cand.psyk. og traumeterapeut.

Mette er tidligere HR-leder fra en større dansk virksomhed.

Kristina Petersen

Kristina Petersen

Ansvarlig Bevægelse

Sisse R. Clementsen

Sisse R. Clementsen

Ansvarlig Kropsbehandling

Lotte Nygaard

Lotte Nygaard

Konsulent

Lotte er uddannet mentor i selvværd fra Rikke Klindt og Life- & Businesscoach fra Sofia Manning.

Lotte har stor kompetence og flere års erfaring i at arbejde med menneskers udvikling og har arbejdet med mange forskellige målgrupper, lige fra hjemløse i misbrug til stressede karrierekvinder.

Hun er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som dette i 8 år.

Jenny Bagger

Jenny Bagger

Konsulent

Jenny er uddannet mentor og terapeut i selvværd v. Rikke Klindt og har hjulpet et utal af mennesker til bedre selvværd og balance i livet.

Jenny skriver om selvværd, at stå i sig selv og følge sit hjerte for onlinemagasinet Fundament.

Jenny er desuden uddannet i Enneagrammet fra Think about it.

Jenny er oprindeligt uddannet aktuar og arbejder også som selvstændig konsulent for pensionskasser og livsforsikringsselskaber.