Metoder

Tilgange og metoder

Vi mener, at krop og sind arbejder sammen, og at flere kvalificerede indgange til det enkelte menneske skaber større forandring og udvikling.

Når vi har hjulpet mennesker tilbage i trivsel i 10 år, så er det netop på grund af arbejdet med at kombinere krop og sind. Vores erfaring er, at kombinationen er med til at give mennesker en vedvarende indre ro og balance og dermed en større robusthed generelt i livet samt konkret på arbejdspladsen, i relation til arbejdsopgaver og i samarbejde med andre.

Den koordinerede indsats

Hos Klindt & Partners er tværfaglighed vores udgangspunkt. Vi mener, at gode tilgange og metoder bliver stærkere af tværfaglighed. Alle fagpersoner arbejder helhedsorienteret sammen om forløbet for den enkelte medarbejder. Alle de metoder vi benytter, supplerer hinanden, har samme udgangspunkt og samme mål.
I et forløb hos Klindt & Partners er der et tæt samarbejde faggrupperne imellem således, at kontaktpersonerne er opdateret på medarbejderens situation, og der opleves kontinuitet og fremdrift. 

Anerkendelse

Vores erfaring er, at mennesker udvikler sig bedst, når de bliver set og mødt, som dem de er, og det de oplever. Med udgangspunkt i medarbejderens oplevelse, finder vi frem til den enkeltes ydre og indre forhindringer for at være i trivsel og føle sig robust.

Individuelle samtaler & gruppedynamik

Vi tager udgangspunkt i individets oplevelse, historie og behov og bruger samtidig det forpligtende fællesskab til udvikling. Vi anvender samspillet mellem den individuelle samtale om individets udfordringer og gruppedynamikkens forløsende potentiale. Lige præcis denne kombination af individuelle samtaler og gruppefællesskaber har vi erfaret har en meget stor effekt for den enkeltes udvikling.

Empowerment

Det er vores erfaring, at når en medarbejder oplever mistrivsel, hænger det sammen med en følelse af at have mistet kontrollen i eget liv. Derfor arbejder vi overordnet med metoder, som skal give medarbejderen styrke, kraft og robusthed tilbage.

Kombinationen af kropsoplevelser, meditation og kognitiv forståelse af sig selv understøtter medarbejderens følelse af egen kontrol, ansvar og at få styrke til at handle selv.

Metoder

Gruppedynamik

Gruppedynamik

At være ude af trivsel føles for mange mennesker som et nederlag. Når medarbejdere oplever forventninger, der ikke kan indfries, føler de sig ofte forkerte og utilstrækkelige. Det kan blive en forhindring for trivsel, fordi det kan få medarbejderen til at overpræstere med stressbelastning til følge. Vi anvender gruppedynamikken til at gøre det svære genkendeligt og acceptabelt, så det enkelte menneske kan føle sig værdig og vigtig. På grund af gruppedynamikkens refleksion, læring og genkendelse er den samtidig en løftestang for motivation og udvikling.

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og arbejder derfor med individuelle samtaler, hvor fokus er at finde ind til den enkeltes udfordringer og muligheder for udvikling.  

Det er i disse samtaler, at medarbejderen bliver bevidst om egne sårbarheder og forhindringer.  

Vi sætter fokus på, hvad der skal til for at komme dybere ind i processen, og hvad der skal til for at komme videre.

Podcasts

Podcasts

På baggrund af de sidste 10 års arbejde med flere hundrede mennesker, har vi udviklet et system for opbyggelse af menneskers værdi og dermed trivsel. Ud fra det system har vi udviklet tre forskellige undervisningsforløb, målrettet kategorierne forebyggende, opbyggende og opsamlende. Undervisningen tager udgangspunkt i emner som identitet, motivation, selvindsigt, grænser, forhindringer, forsvarsmekanismer, værdi og selvfølelse.

Undervisningen frigives løbende som podcast, hvilket gør det muligt for den enkelte medarbejder selv at strukturere sin tid. De er fleksible og de kan lyttes til alle steder og lige så mange gange, som det er nødvendigt.

Kropsbehandling

Kropsbehandling

Ved kropsbehandlinger frigøres fysiske smerter og psykiske spændinger, og på den måde aktiveres kroppen til at helbrede sig selv.

Kropsbehandlinger er endvidere en vigtig understøttende faktor til, at medarbejderen opnår kontakt til sig selv og til egne naturlige grænser, hvilket er afgørende for at kunne genetablere trivslen.

Bevægelse

Bevægelse

Bevægelse er essentielt. Vi ved, at bevægelse er en vigtig del af at forebygge og behandle stress. Bevægelse er dog nødt til at tage afsæt i den enkeltes tilstand, så det bliver en hjælp og ikke endnu en stressfaktor. Derfor lægger vi en individuel plan.

Bevægelse koblet med mindfulness er en kraftfuld kombination, som leder til kropskontakt, dvs. evnen til at mærke og at være i sin krop. Kropskontakt er nødvendig for at mærke sig selv, for at handle på det, man mærker og for at ændre de mønstre, som ikke tjener en længere.

Mindfulness

Mindfulness

Mindfullness er en anerkendt metode til at reducere stresssymptomer, og bruges til at træne opmærksomhed på krop og følelser, og derved skabe indre ro og balance. Hos Klindt & Partners anvender vi mindfullness meditation i kombination med åndedrætstræning og afspænding.

Vores erfaring med mindfullness er, at det giver medarbejderen mere energi, styrker dømmekraften samt giver kontrol over tanker, reaktioner og handlinger. Dette resulterer i et roligere og mere afbalanceret sind.