Fra stress til arbejdsglæde

Vi flytter medarbejdere fra stress og mistrivsel til robusthed og glæde.
Du får stærke medarbejdere som udnytter deres fulde potentiale og som dermed løfter helheden og bundlinjen i din virksomhed.

Hos Klindt & Partners har vi mere end 10 års erfaring i at hjælpe mennesker tilbage i trivsel. Vi mener, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource.

Vi lærer mennesker at mærke deres selvfølelse og stå ved egne grænser, så de kan  gøre det, der skal til, for at komme tilbage i trivsel og udnytte deres fulde potentiale. På den måde bliver mennesker robuste og formår at skabe, vedligeholde og dele ud af deres energi til glæde for den enkelte, fællesskabet og virksomheden. Det er summen af medarbejdernes trivsel, der løfter helheden. Og bundlinjen.

Klindt & Partners tilbyder forløb, der tager udgangspunkt i  den enkelte medarbejder.

Forebyggende

Målrettet til medarbejdere der oplever begyndende mistrivsel.

Opbyggende

Målrettet til medarbejdere med stresssymptomer eller i mistrivsel.

Opsamlende

Målrettet til medarbejdere, som skal rejse sig efter alvorlig stress.

Vi har 10 års erfaring i at lære mennesker at opdage deres egen værdi.

Klindt & Partners